กรมเจ้าท่า รับสมัครเป็นพนักงานราชการ (ส่วนภูมิภาค) 12 ตำแหน่ง 12 อัตรา


กรมเจ้าท่า รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนภูมิภาค) 12 ตำแหน่ง 12 อัตรา

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • นายท้ายเรือกลลำน้ำ (สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 1)
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • ค่าตอบแทน : 11,280 บาท
  • ปฏิบัติงานที่ : สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาเชียงใหม่
  • วุฒิการศึกษา : ประกาศนียบัตรนายท้ายเรือกลลำน้ำชั้น 2
   • มีประสบการณ์เกี่ยวกับการถือท้ายเรือมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
   • มีความสามารถในการว่ายน้ำ
 • พนักงานขนส่ง (สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 2)
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • ค่าตอบแทน : 11,280 บาท
  • ปฏิบัติงานที่ : สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานนทบุรี
  • วุฒิการศึกษา : มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือปวช. ในทุกสาขาวิชา
 • เจ้าพนักงานธุรการ (สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 2 )
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • ปฏิบัติงานที่ : สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาอยุธยา
  • ค่าตอบแทน : 13,800 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปวส. ในทุกสาขาวิชา
 • กะลาสี (สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 4)
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • ค่าตอบแทน : 10,430 บาท
  • ปฏิบัติงานที่ : สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาเกาะสมุย
  • วุฒิการศึกษา : มัธยมศึกษาตอนต้น หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย
   • มีความสามารถในการว่ายน้ำ
 • ช่างเครื่องเรือ (สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 6)
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • ค่าตอบแทน : 11,280 บาท
  • ปฏิบัติงานที่ : สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาพัทยา
  • วุฒิการศึกษา : ประกาศนียบัตรคนใช้เครื่องจักรยนต์ชั้น 2 หรือประกาศนียบัตรลูกเรือเข้ายามฝ่ายช่างกลของเรือเดินทะเล หรือประกาศนียบัตรแสดงความรู้ความชำนาญลูกเรือเข้ายามฝ่ายช่างกล
   • มีประสบการณ์เกี่ยวกับการซ่อมเครื่องยนต์มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
   • มีความสามารถในการว่ายน้ำ
 • เจ้าพนักงานขน (ส่งสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 7)
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • ค่าตอบแทน : 13,800 บาท
  • ปฏิบัติงานที่ : กลุ่มอำนวยการและแผนงาน
  • วุฒิการศึกษา : ปวส. ในทุกสาขาวิชา
 • นายช่างสำรวจ (สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 4)
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • ค่าตอบแทน : 13,800 บาท
  • ปฏิบัติงานที่ : สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 4 สงขลา
  • วุฒิการศึกษา : ปวส. ในสาขาวิชา สำรวจ โยธา ช่างก่อสร้าง
 • กะลาสี (สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 5)
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • ค่าตอบแทน : 10,430 บาท
  • ปฏิบัติงานที่ : สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 5 จันทบุรี
  • วุฒิการศึกษา : มัธยมศึกษาตอนต้น หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย
   • มีความสามารถในการว่ายน้ำ
 • พนักงานควบคุมเรือขุด (สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 5)
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • ค่าตอบแทน : 11,280 บาท
  • ปฏิบัติงานที่ : สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 5 จันทบุรี
  • วุฒิการศึกษา : ประกาศนียบัตรควรใช้เครื่องจักรยนต์ชั้น 1
   • มีประสบการณ์เกี่ยวกับงานขุดลอกมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
   • มีความสามารถในการว่ายน้ำ
 • นายท้ายเรือกลชายทะเล (สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 5)
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • ค่าตอบแทน : 11,280 บาท
  • ปฏิบัติงานที่ : สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 5 จันทบุรี
  • วุฒิการศึกษา : ประกาศนียบัตรนายท้ายเรือกลเดินทะเลชั้น 2 หรือประกาศนียบัตรลูกเรือยามสะพานเดินเรือของเรือกลเดินทะเล หรือประกาศนียบัตรแสดงความรู้ความชำนาญลูกเรือเข้ายามฝ่ายเดินเรือ
   • มีประสบการณ์เกี่ยวกับการถือท้ายเรือมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
   • มีความสามารถในการว่ายน้ำ
 • ช่างเครื่องเรือ (สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 5)
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • ค่าตอบแทน : 11,280 บาท
  • ปฏิบัติงานที่ : สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 5 จันทบุรี
  • วุฒิการศึกษา : ประกาศนียบัตรคนใช้เครื่องจักรยนต์ชั้น 2 หรือประกาศนียบัตรรูปเรือเข้ายามฝ่ายช่างกลของเรือเดินทะเล หรือประกาศนียบัตรแสดงความรู้ความชำนาญลูกเรือเข้ายามฝ่ายช่างกล
   • มีประสบการณ์เกี่ยวกับการซ่อมเครื่องยนต์มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
   • มีความสามารถในการว่ายน้ำ
 • นายช่างขุดลอก (สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 6)
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • ค่าตอบแทน : 13,800 บาท
  • ปฏิบัติงานที่ : สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 6 สุราษฎร์ธานี
  • วุฒิการศึกษา : ปวส. ในสาขาวิชาเครื่องกล เทคนิคเครื่องกล เทคนิคการผลิต เขียนแบบเครื่องกล เทคนิคอุตสาหกรรม

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบข้อเขียน
 • สอบปฏิบัติ
 • สอบสัมภาษณ์

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

 • สมัครทางอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ของกรมเจ้าท่า

กำหนดการรับสมัคร

 • 8 – 31 ตุลาคม 2563

เว็บไซต์