สภากาชาด รับสมัครแต่งตั้งเป็นบุคลากร ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา สังกัด สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา 1 อัตรา


สภากาชาด รับสมัครแต่งตั้งเป็นบุคลากร ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา สังกัด สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา 1 อัตรา

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • นักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี หรือปริญญาโท ในสาขาวิชาทางการพยาบาล การศึกษา สังคมศาสตร์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
  • อัตราเงินเดือน
   • ปริญญาตรี : 18,070 บาท
   • ปริญญาโท : 21,090 บาท

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไป
 • สอบวัดความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง
 • สอบวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง

วิธีการสมัคร

 • สมัครผ่านทางอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย

ช่องทางรับข่าวสาร

กำหนดการรับสมัคร

 • บัดนี้ – 9 ตุลาคม 2563

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์