สำนักงานสหกรณ์อุตรดิตถ์ รับสมัครเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ 1 อัตรา


สำนักงานสหกรณ์อุตรดิตถ์ รับสมัครเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ 1 อัตรา

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • นักวิชาการสหกรณ์
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • ค่าตอบแทน : 18,000 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาบัญชี บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์ หรือเกษตรศาสตร์

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไป
 • สอบวัดความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง

วิธีการสมัคร

 • สมัครด้วยตนเอง ณ สำนักงานสหกรณ์ จังหวัด อุตรดิตถ์ ในวันและเวลาราชการ

ช่องทางรับข่าวสาร

กำหนดการรับสมัคร

 • 8 – 15 ตุลาคม 2563

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์