สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง รับสมัครเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน 1 อัตรา


สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน จำนวน 1 อัตรา

นักวิชาการตรวจสอบภายใน

  • จำนวน- 1 อัตรา
  • เงินเดือน- 15,000 บาท
  • วุฒิ- ป.ตรี สาขาบัญชี/บริหารธุรกิจ/เศรษฐศาสตร์

กระบวนการคัดเลือก

  • สอบข้อเขียน

วิธีการสมัคร

  • ยื่นใบสมัครผ่านทางไปรษณีย์

ช่องทางรับข่าวสาร

กำหนดการรับสมัคร

  • 22 กันยายน – 22 ตุลาคม 2563

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์