สำนักงานเกษตรและสหกรณ์ลำพูน รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 1 อัตรา


สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 1 อัตรา

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • ค่าตอบแทน : 13,800 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปวส. ในสาขาวิชาการบัญชี การเงินและการธนาคาร
   • หากมีใบรับรองประสบการณ์ผ่านงานด้านการเงินและบัญชีระบบ GFMIS จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบคัดเลือก
 • สอบสัมภาษณ์

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

 • ยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูน ตำบลเวียงยอง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

กำหนดการรับสมัคร

 • 15 – 21 ตุลาคม 2563

เว็บไซต์