โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ รับสมัครเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ 1 อัตรา


โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ รับสมัครเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ 1 อัตรา

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • นักรังสีการแพทย์
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • ค่าตอบแทน : 19,500 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ทางรังสีเทคนิค หรือฟิสิกส์การแพทย์ หรือวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทางชีวฟิสิกส์
   • ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ สาขารังสีเทคนิค

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบข้อเขียน และ/หรือปฏิบัติ
 • สอบสัมภาษณ์

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

 • ยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ตึกอำนวยการ ชั้น 2 โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์

กำหนดการรับสมัคร

 • 2 – 30 ตุลาคม 2563

เว็บไซต์