สำนักงานสาธารณสุขน่าน รับสมัครเป็นพนักงานจ้างเหมา ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข 2 อัตรา


สำนักงานสาธารณสุขน่าน รับสมัครเป็นพนักงานจ้างเหมา ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข 2 อัตรา

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • นักวิชาการสาธารณสุข
  • จำนวน : 2 อัตรา
  • ค่าจ้าง : 12,000 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาศาสตร์ หรือศึกษาศาสตร์ทางสุขศึกษา และจิตวิทยา

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบวัดความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง
 • สอบวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง

วิธีการสมัคร

 • สมัครด้วยตนเอง ณ สำนักงานสาธารณสุข จังหวัด น่าน ในวันและเวลาราชการ

ช่องทางรับข่าวสาร

กำหนดการรับสมัคร

 • 14 – 22 ตุลาคม 2563

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์