กรมทางหลวงชนบท รับสมัครเป็นพนักงานราชการ 3 ตำแหน่ง สังกัด สำนักงานทางหลวงที่7 3 อัตรา


กรมทางหลวงชนบท รับสมัครเป็นพนักงานราชการ 3 ตำแหน่ง สังกัด สำนักงานทางหลวงที่7 3 อัตรา

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • วิศวกรโยธา
  • จำนวน : 1 อัตรา
   • สังกัด สำนักงานทางหลวงชนบทที่7 อุบลราชธานี
  • ค่าตอบแทน : 19,500 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ โยธา สิ่งแวดล้อม สุขาภิบาล ชลประทาน โครงสร้าง หรือเกษตร
 • นายช่างโยธา
  • จำนวน : 1 อัตรา
   • สังกัด แขวงทางหลวงชนบท ศรีสะเกษ
  • ค่าตอบแทน : 13,800 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปวส. ในสาขาวิชาโยธา สำรวจ หรือก่อสร้าง
 • พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง
  • จำนวน : 1 อัตรา
   • สังกัด แขวงทางหลวงชนบท อุบลราชธานี
  • ค่าตอบแทน : 13,010 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ไม่ต่ำกว่า ปวท. ในสาขาวิชาช่างยนต์ เครื่องกล ช่างกลโรงงาน หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไป
 • สอบวัดความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง

วิธีการสมัคร

 • สมัครด้วยตนเอง ณ สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 7 อุบลราชธานี ในวันและเวลาราชการ

ช่องทางรับข่าวสาร

กำหนดการรับสมัคร

 • 26 – 30 ตุลาคม 2563

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์