สภากาชาดไทย รับสมัครเข้าปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ สังกัดศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 1 อัตรา


สภากาชาดไทย เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่สภากาชาดไทย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 3-5 กลุ่มงานพัฒนาระบบสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 1 อัตรา

เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 3-5

  • จำนวน : 1 อัตรา
  • วุฒิ : ป.ตรี-โท สาขาวิศวกรรมศาสตร์คอมพิวเตอร์/วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์/เทคโนโลยีสารสนเทศ
    • มีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้อง 2 ปีขึ้นไป

กระบวนการคัดเลือก

  • สอบข้อเขียน
  • สอบสัมภาษณ์

วิธีการสมัคร

  • ยื่นเอกสารการสมัครผ่านทางเว็บไซต์ของสภากาชาดไทย

ช่องทางรับข่าวสาร

กำหนดการรับสมัคร

  • 5 – 20 ตุลาคม 2563

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์