สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ขอนแก่น รับสมัครเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ 1 อัตรา


สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ขอนแก่น รับสมัครเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ 1 อัตรา

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • ค่าจ้าง : 15,000 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในสาขาวิชานิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ บริหารธุรกิจ บัญชี เศรษฐศาสตร์ หรือการจัดการ

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไป
 • สอบวัดความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง

วิธีการสมัคร

 • สมัครด้วยตนเอง ณ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ขอนแก่น ในวันและเวลาราชการ

ช่องทางรับข่าวสาร

กำหนดการรับสมัคร

 • 12 – 22 ตุลาคม 2563

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์