มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม รับสมัครเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัด คณะพยาบาลศาสตร์ 24 อัตรา


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม รับสมัครเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัด คณะพยาบาลศาสตร์ 24 อัตรา

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • อาจารย์
  • จำนวน : 24 อัตรา
   • การพยาบาลสูติศาสตร์ : 6 อัตรา
   • การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต : 5 อัตรา
   • การพยาบาลผู้ใหญ่ : 7 อัตรา
   • การพยาบาลชุมชน : 5 อัตรา
   • การพยาบาลเด็กและวันรุ่น : 1 อัตรา
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ปริญญาโท หรือปริญญาเอก ในสาขาวิชาทางการพยาบาล หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
  • ค่าจ้าง
   • ปริญญาเอก : 31,500 บาท
   • ปริญญาโท : 26,250 บาท

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบสัมภาษณ์
 • ทดลองสอน

คุณสมบั�

 • มีประสบการด้านการพยาบาล อย่างน้อย 1 ปี
 • ต้องผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ อย่างใดอย่างหนึ่ง

วิธีการสมัคร

 • สมัครด้วยตนเอง ณ งานบริหารทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏ นครปฐม ในวันและเวลาราชการ

ช่องทางรับข่าวสาร

กำหนดการรับสมัคร

 • 9 ตุลาคม – 15 ธันวาคม 2563

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์