ศูนย์การทหารราบ รับสมัครเป็นข้าราชการ ตำแหน่งนายทหารประทวน 300 อัตรา


ศูนย์การทหารราบ เปิดรับสมัครสอบเป็นข้าราชการ ตำแหน่งนายทหารประทวน (เหล่าทหารราบ) 300 อัตรา

กำหนดการรับสมัคร

 • 13 – 27 มกราคม 2563

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • นายทหารประทวน อัตรา สิบเอก
  • จำนวน : 300 อัตรา
  • อัตราเงินเดือน : 10,000 บาท ขึ้นไป

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบวิชาการ
 • ทดสอบร่างกาย
 • สอบสัมภาษณ์

คุณสมบัติ

 • เคยเป็นทหารกองประจำการ สังกัดกองทัพบก เหล่าทหารราบ
 • วุฒิการศึกษาระดับ ม.ปลาย หรือเทียบเท่า

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

 • สมัครด้วยตนเองที่ ศูนย์การทหารราบ ในวันและเวลาราชการ

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์