ศูนย์การทหารราบ รับสมัครเป็นข้าราชการ ตำแหน่งนายทหารประทวน 300 อัตรา


ศูนย์การทหารราบ เปิดรับสมัครสอบเป็นข้าราชการ ตำแหน่งนายทหารประทวน (เหล่าทหารราบ) 300 อัตรา

[นำข่าวไปติดเว็บไซต์ เพื่อรับข่าวสารที่รวดเร็วขึ้น]

กำหนดการรับสมัคร

  • 13 – 27 มกราคม 2563

ตำแหน่งที่เปิดรับ

  • นายทหารประทวน อัตรา สิบเอก
    • จำนวน : 300 อัตรา
    • อัตราเงินเดือน : 10,000 บาท ขึ้นไป

กระบวนการคัดเลือก

  • สอบวิชาการ
  • ทดสอบร่างกาย
  • สอบสัมภาษณ์

คุณสมบัติ

  • เคยเป็นทหารกองประจำการ สังกัดกองทัพบก เหล่าทหารราบ
  • วุฒิการศึกษาระดับ ม.ปลาย หรือเทียบเท่า

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

  • สมัครด้วยตนเองที่ ศูนย์การทหารราบ ในวันและเวลาราชการ

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์