กรมโยธาธิการและผังเมือง รับสมัครเพื่อจ้างเหมา ตำแหน่ง ธุรการ สังกัด สำนักควบคุมและตรวจสอบอาคาร 1 อัตรา


กรมโยธาธิการและผังเมือง รับสมัครเพื่อจ้างเหมา ตำแหน่ง ธุรการ สังกัด สำนักควบคุมและตรวจสอบอาคาร 1 อัตรา

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • ธุรการ
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • ค่าจ้าง : 11,280 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปวช. หรือเทียบเท่ามัธยมศึกษาตอนปลาย

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบพิทเอกสาร
 • สอบสัมภาษณ์

วิธีการสมัคร

 • สมัครด้วยตนเอง ณ กรมโยธาธิการและผังเมือง กรุงเทพมหานคร ในวันและเวลาราชการ

ช่องทางรับข่าวสาร

กำหนดการรับสมัคร

 • บัดนี้ – 16 ตุลาคม 2563

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์