สำนักธนารักษ์มหาสารคาม รับสมัครเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ 1 อัตรา


สำนักธนารักษ์มหาสารคาม รับสมัครเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ 1 อัตรา

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • ค่าจ้าง : 15,000 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์ บัญชี การจัดการ รัฐศาสตร์ หรือรัฐประศาสนศาสตร์

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบข้อเขียน
 • สอบสัมภาษณ์

วิธีการสมัคร

 • สมัครด้วยตนเอง ณ สำนักงานธนารักษ์ จังหวัด มหาสารคาม ในวันและเวลาราชการ

ช่องทางรับข่าวสาร

กำหนดการรับสมัคร

 • 12 – 26 ตุลาคม 2563

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์