สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ รับสมัครคัดเลือกเป็นข้าราชการ 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา


สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา

กำหนดการรับสมัคร

 • 27 – 31 มกราคม 2563

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • อัตราเงินเดือน : 15,000 – 16,500 บาท
  • ปฏิบัติงานที่ : โรงพยาบาลกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
   • และ ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาล ชั้น 1 หรือ การพยาบาลและการผดุงครรภ์ ชั้น 1
 • เจ้าพนักงานเวชสถิติปฏิบัติงาน
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • อัตราเงินเดือน : 10,8400 – 11,930 บาท หรือ 11,500 – 12,650 บาท ขึ้นกับวุฒิสมัคร
  • ปฏิบัติงานที่ : โรงพยาบาลเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ
  • วุฒิการศึกษา : ประกาศนียบัตรทางการพยาบาลเวชสถิติ ที่มีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปีต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงเวชระเบียน

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบสัมภาษณ์

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

 • ยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์

 • รับราชการ-ในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติก" target="_blank">http://www.ssko.moph.go.th/main/?q=content/ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ-ในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติก