กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ รับสมัครเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 6 ตำแหน่ง 8 อัตรา


กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ รับสมัครเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 6 ตำแหน่ง 8 อัตรา

กำหนดการรับสมัคร

 • 3 – 7 กุมภาพันธ์ 2563

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • นักพัฒนาสังคม
  • จำนวน : 2 อัตรา
   • ปฏิบัติงาน : พิษณุโลก / สกลนคร
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในทุกสาขาวิชา
  • อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท
 • นิติกร
  • จำนวน : 1 อัตรา
   • ปฏิบัติงาน : ลพบุรี
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในสาขาวิชานิติศาสตร์
  • อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท
 • เจ้าหน้าที่พัฒนาสังคม
  • จำนวน : 2 อัตรา
   • ปฏิบัติงาน : พัทลุง / สตูล
  • วุฒิการศึกษา : ปวช. ในทุกสาขาวิชา
  • อัตราเงินเดิอน : 11,280 บาท
 • เจ้าหน้าที่สำรวจรังวัต
  • จำนวน : 1 อัตรา
   • ปฏิบัติงาน : ลพบุรี
  • วุฒิการศึกษา : ปวช. ในทุกสาขาวิชา
  • อัตราเงินเดือน : 11,280 บาท
 • คนครัว
  • จำนวน : 1 อัตรา
   • ปฏิบัติงาน : นครศรีธรรมราช
  • วุฒิการศึกษา : ปวช. ในทุกสาขาวิชา
  • อัตราเงินเดือน : 10,430 บาท
 • ผู้ดูแลรับการสงเคราะห์
  • จำนวน 1 อัตรา
   • ปฏิบัติงาน : สระแก้ว
  • วุฒิการศึกษา : มัธยมศึกษาตอนต้น
  • อัตราเงินเดือน : 10,430 บาท

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบวัดความรู้ความสามารถ
 • ประเมินสมรรถนะ

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

 • สมัครด้วยตนเอง ณ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ตามสถานที่ของแต่ละตำแหน่ง

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์