สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รับสมัครเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 2 อัตรา


สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน สังกัดสำนักตรวจราชการ จำนวน 2 อัตรา

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

  • จำนวน : 2 อัตรา
  • เงินเดือน : 18,000 บาท
  • วุฒิ : ป.ตรี สาขารัฐศาสตร์/รัฐประศาสนศาสตร์/บริหารรัฐกิจ/บริหารธุรกิจ/เศรษฐศาสตร์

กระบวนการคัดเลือก

  • สอบข้อเขียน
  • สอบสัมภาษณ์

วิธีการสมัคร

  • สมัครผ่านทางเว็บไซต์ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

ช่องทางรับข่าวสาร

กำหนดการรับสมัคร

  • 19 – 26 ตุลาคม 2563

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์