สถาบันวัคซีน รับสมัครเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ผู้ประสานงานโครงการด้านวิเทศสัมพันธ์ 2 อัตรา


สถาบันวัคซีน รับสมัครเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ผู้ประสานงานโครงการด้านวิเทศสัมพันธ์ 2 อัตรา

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • ผู้ประสานงานโครงการด้านวิเทศสัมพันธ์
  • จำนวน : 2 อัตรา
  • เงินเดือน : 20,000 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในสาขาวิชา ศิลปศาสตร์ มนุษยศาสตร์ อักษรศาสตร์ การลริหารจัดการระหว่างประเทศ วิทยาศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ หรือในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบสัมภาษณ์

คุณสมบัติ

 • มีผลคะแนนสอบ TOEIC ไม่ต่ำกว่า 650 คะแนน หรือการทดสอบทางภาษาต่างประเทศอื่นๆ

วิธีการสมั�

 • สมัครด้วยตนเอง ณ สถาบันวัคซีน จังหวัด นนทบุรี ในวันและเวลาราชการ
 • สมัครผ่านทางอีเมล์
 • สมัครผ่านทางไปรษณีย์

ช่องทางรับข่าวสาร

กำหนดการรับสมัคร

 • 6 ตุลาคม – 6 พฤศจิกายน 2563

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์