สำนักงานธนารักษ์บึงกาฬ รับสมัครเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา


สำนักงานธนารักษ์บึงกาฬ รับสมัครเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • เจ้าพนักงานธุรการ
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • วุฒิการศึกษา : ปวส. ในสาขาวิชาบัญชี เลขานุการ การเงินและการธนาคาร การตลาด การจัดการ การขาย หรือคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  • ค่าจ้าง : 11,500 บาท

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไป
 • สอบวัดความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง
 • สอบวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง

วิธีการสมัคร

 • สมัครด้วยตนเอง ณ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่บึงกาฬ ในวันและเวลาราชการ

ช่องทางรับข่าวสาร

กำหนดการรับสมัคร

 • 12 – 21 ตุลาคม 2563

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์