กรมส่งเสริมสหกรณ์ รับสมัครเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่เครื่องคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา สังกัดศูนย์เทคโนโลยีฯ


กรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา สังกัดศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

เจ้าหน้าที่เครื่องคอมพิวเตอร์

  • จำนวน : 1 อัตรา
  • วุฒิ : ปวช./ปวท./ปวส./อนุปริญญา ทุกสาขาที่เกี่ยวข้อง
    • เงินเดือน : 13,010 – 13,800 บาท

กระบวนการคัดเลือก

  • สอบข้อเขียน
  • สอบสัมภาษณ์

วิธีการสมัคร

  • ยื่นเอกสารการสมัครด้วยตนเองที่ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมส่งเสริมสหกรณ์

ช่องทางรับข่าวสาร

กำหนดการรับสมัคร

  • 21 – 28 ตุลาคม 2563

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์