กรมการปกครอง รับสมัครเป็นพนักงานราชการ 4 ตำแหน่ง 8 อัตรา


กรมการปกครอง เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ,เจ้าหน้าที่ปกครอง,เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน,พนักงานคอมพิวเตอร์ สังกัดราชการบริหารส่วนกลาง 5 แห่ง จำนวน 8 อัตรา

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • เจ้าหน้าที่ธุรการ
  • จำนวน : 3 อัตรา
  • วุฒิ : ปวส.- อนุปริญญา ทุกสาขา
   • เงินเดือน : 13,800 บาท
 • เจ้าหน้าที่ปกครอง
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • วุฒิ : ปวส.- อนุปริญญา ทุกสาขา
   • เงินเดือน : 13,800 บาท
 • เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
  • จำนวน : 2 อัตรา
  • วุฒิ : ป.ตรี สาขารัฐศาสตร์/รัฐประศาสนศาสตร์/บริหารรัฐกิจ/นิติศาสตร์
   • เงินเดือน : 18,000 บาท
 • พนักงานคอมพิวเตอร์
  • จำนวน : 2 อัตรา
  • วุฒิ : ป.ตรี สาขาที่เกี่ยวข้องกับทางคอมพิวเตอร์
   • เงินเดือน : 18,000 บาท

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบแบบปรนัย
 • สอบสัมภาษณ์

วิธีการสมัคร

 • สมัครผ่านทางเว็บไซต์ของกรมการปกครองได้ตลอด 24 ชั่วโมง

ช่องทางรับข่าวสาร

กำหนดการรับสมัคร

 • 22 ตุลาคม – 6 พฤศจิกายน 2563

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์