สำนักงานสาธารณสุขเชียงใหม่ รับสมัครเป็นพนักงานกระทรวง 6 ตำแหน่ง สังกัด รพ.นครพิงค์


สำนักงานสาธารณสุขเชียงใหม่ รับสมัครเป็นพนักงานกระทรวง 6 ตำแหน่ง สังกัด รพ.นครพิงค์

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ทางเวชกิจฉุกเฉิน หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์
  • ค่าจ้าง : 15,960 บาท
 • นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในสาขาวิชาทางเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก
  • ค่าจ้าง : 15,960 บาท
 • นักเทคนิคการแพทย์
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์
  • ค่าจ้าง : 15,960 บาท
 • เจ้าพนักงานธุรการ
  • วุฒิการศึกษา : ปวส. ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ
  • ค่าจ้าง : 10,200 บาท
 • เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
  • วุฒิการศึกษา : ปวส. ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ
  • ค่าจ้าง : 10,200 บาท
 • เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
  • วุฒิการศึกษา : ปวช. ในสาขาวิชาพาณิชยกรรม
  • ค่าจ้าง : 8,300 บาท

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง

วิธีการสมัคร

 • สมัครด้วยตนเอง ณ โรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัด เชียงใหม่ ในวันและเวลาราชการ

ช่องทางรับข่าวสาร

กำหนดการรับสมัคร

 • 14 – 22 ตุลาคม 2563

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์