สำนักงานประกันสังคม รับสมัครเป็นพนักงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประกันสังคม1 สังกัด สำนักงานอุบลราชธานี 1 อัตรา


สำนักงานประกันสังคม รับสมัครเป็นพนักงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประกันสังคม1 สังกัด สำนักงานอุบลราชธานี 1 อัตรา

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • เจ้าหน้าที่ประกันสังคม 1
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • เงินเดือน : 9,400 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปวช. ในทุกสาขาวิชา

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไป
 • สอบวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง

วิธีการสมัคร

 • สมัครด้วยตนเอง ณ สำนักงานประกันสังคม จังหวัด อุบลราชธานี ในวันและเวลาราชการ

ช่องทางรับข่าวสาร

กำหนดการรับสมัคร

 • 19 – 22 ตุลาคม 2563

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์