สภากาชาดไทย รับสมัครเป็นพนักงาน 6 ตำแหน่ง 7 อัตรา


สภากาชาดไทย รับสมัครเป็นพนักงาน 6 ตำแหน่ง 7 อัตรา

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • หน้าหน้าภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 9 จังหวัด พิษณุโลก
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี หรือปริญญาโท ในสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์
  • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
   • เพศ ชาย,หญิง
   • อายุ 35 ปีขึ้นไป
 • พยาบาล 3-5
  • จำนวน : 2 อัตรา
   • ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในสาขาวิชาพยาบาลศาสตรบัณฑิต
  • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
   • เพศ : ชาย,หญิง
   • อายุ 22-35 ปี
 • เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ 1-4
  • จำนวน : 1 อัตรา
   • ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่2 จังหวัด ลพบุรี
  • วุฒิการศึกษา : มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
  • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
   • เพศ ชาย,หญิง
   • อายุไม่เกิน 35 ปี
 • เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ 1-4 (เปิดรับเฉพาะบุคลากรภายใน)
  • จำนวน : 1 อัตรา
   • ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ
  • วุฒิการศึกษา : มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
  • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
   • เพศ ชาย,หญิง
   • อายุ 20-40 ปี
 • เจ้าหน้าที่พัสดุ 1-4
  • จำนวน : 1 อัตรา
   • สถานเสาวสภา
  • วุฒิการศึกษา : ปวส. ในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ โลจิสติกส์ หรือพาณิชยการ
  • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
   • เพศ ชาญ,หญิง
   • อายุไม่เกิน 35 ปี
 • ผู้ช่วยพยาบาล 1-4
  • จำนวน : 1 อัตรา
   • ศูนย์ดวงตา
  • วุฒิการศึกษา : ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล
  • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
   • เพศ ชาย
   • อายุไม่เกิน 40 ปี

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบสัมภาษณ์
 • สอบวัดความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง

วิธีการสมัคร

 • สมัครผ่านทางอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ สภากาชาดไทย ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ช่องทางรับข่าวสาร

กำหนดการรับสมัคร

 • 19 – 30 ตุลาคม 2563

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์