สำนักงานสาธารณสุขจันทบุรี รับสมัครเป็นพนักงานกระทรวง 4 ตำแหน่ง 7 อัตรา


สำนักงานสาธารณสุขจันทบุรี รับสมัครเป็นพนักงานกระทรวง 4 ตำแหน่ง 7 อัตรา

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • นักวิชาการสาธารณสุข (เวชสถิติ)
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • ค่าตอบแทน : 15,960 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์(เวชกิจระเบียน)
 • นายช่างเทคนิค
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • ค่าตอบแทน : 10,200
  • วุฒิการศึกษา : ปวส. ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
 • พนักงานช่วยเหลือคนไข้
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • ค่าตอบแทน : 7,590 บาท
  • วุฒิการศึกษา : มัธยมศึกษาตอนต้น หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย
 • พนักงานบริการ
  • จำนวน : 4 อัตรา
  • ค่าตอบแทน : 7,590 บาท
  • วุฒิการศึกษา : มัธยมศึกษาตอนต้น , มัธยมศึกษาตอนปลาย , ปวช. ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ การท่องเที่ยวและการโรงแรม ประชาสัมพันธ์ หรือช่างยนต์

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบวัดความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง

วิธีการสมัคร

 • สมัครด้วยตนเอง ณ สำนักงานสาธารณสุข จังหวัด จันทบุรี ในวันและเวลาราชการ

ช่องทางรับข่าวสาร

กำหนดการรับสมัคร

 • 21 – 28 ตุลาคม 2563

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์