สำนักงานสหกรณ์ยโสธร รับสมัครเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการสหกรณ์ 1 อัตรา


สำนักงานสหกรณ์จังหวัดยโสธร กรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดรับสมัครคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการสหกรณ์ จำนวน 1 อัตรา

นักวิชาการสหกรณ์

  • จำนวน : 1 อัตรา
  • วุฒิ : ป.ตรี สาขาเศรษฐศาสตร์/บัญชี/บริหารธุรกิจ/เกษตรศาสตร์ทางธุรกิจเกษตร/บริหารธุรกิจเกษตร/เศรษฐศาสตร์สหกรณ์/เศรษฐศาสตร์การเกษตร/สหกรณ์
    • เงินเดือน : 18,000 บาท

กระบวนการคัดเลือก

  • สอบข้อเขียน
  • สอบสัมภาษณ์

วิธีการสมัคร

  • ยื่นเอกสารการสมัครด้วยตนเองที่ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดยโสธร

ช่องทางรับข่าวสาร

กำหนดการรับสมัคร

  • 12 – 21 ตุลาคม 2563

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์