สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้ รับสมัครเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 1 อัตรา


สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 1 อัตรา

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • พยาบาลวิชาชีพ
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • ค่าตอบแทน : 19,500 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
   • และ ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสาขาการพยาบาลชั้น 1 หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้น 1

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบข้อเขียน
 • สอบสัมภาษณ์

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

 • ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

กำหนดการรับสมัคร

 • 16 ตุลาคม – 6 พฤศจิกายน 2563

เว็บไซต์