ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3 รับสมัครเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักจิตวิทยาคลินิก 1 อัตรา


ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักจิตวิทยาคลินิก 1 อัตรา

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • นักจิตวิทยาคลินิก
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • ค่าตอบแทน : 19,500 บาท
  • ปฏิบัติงานที่ : ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3 ภายในบริเวณโรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในสาขาวิชาทางจิตวิทยาคลินิก หรือจิตวิทยาที่รับรองคุณวุฒิเป็นทางจิตวิทยาคลินิก
   • และ ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาจิตวิทยาคลินิก

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบข้อเขียน
 • สอบสัมภาษณ์

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

 • สมัครทางอีเมล์ หรือสมัครทางไปรษณีย์ หรือยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ งานบริหารทรัพยากรบุคคล ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3 ตำบลท่าน้ำอ้อย อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์

กำหนดการรับสมัคร

 • 26 ตุลาคม – 30 พฤศจิกายน 2563

เว็บไซต์