ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1 รับสมัครเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล 1 อัตรา


ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล 1 อัตรา

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • นักทรัพยากรบุคคล
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • ค่าตอบแทน : 18,000 บาท
  • ปฏิบัติงานที่ : ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในสาขาวิชาทางการบริหารทรัพยากรมนุษย์ จิตวิทยาองค์การ

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบข้อเขียน
 • สอบสัมภาษณ์

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

 • ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1 ถนนช่างหล่อ ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

กำหนดการรับสมัคร

 • 19-26 ตุลาคม 2563

เว็บไซต์