สำนักงานสาธารณสุขนครพนม รับสมัครเป็นพนักงานราชการ 4 ตำแหน่ง 4 อัตรา


สำนักงานสาธารณสุขนครพนม รับสมัครเป็นพนักงานราชการ 4 ตำแหน่ง 4 อัตรา

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • นักวิชาการเงินและบัญชี
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • ค่าตอบแทน : 18,000 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในสาขาวิชาบัญชี บริหารธุรกิจ หรือเศรษฐศาสตร์
 • นายช่างเทคนิค
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • ค่าตอบแทน : 13,800 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปวส. ในสาขาวิชาเครื่องกล เทคนิคโลหะ เทคนิคสถาปัตยกรรม ก่อสร้าง ไฟฟ้ากำลัง อิเล็กทรอนิกส์ หรือโยธา
 • นักกายภาพบำบัด
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • ค่าตอบแทน : 19,500 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในสาขาวิชากายภาพบำบัด
 • นักวิชาการสาธารณสุข
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • ค่าตอบแทน : 18,000 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ แพทย์แผนไทย แผนไทยประยุกต์ หรือเทคโนโลยีชีวภาพ สิ่งแวดล้อม

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไป
 • สอบวัดความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง

วิธีการสมัคร

 • สมัครด้วยตนเอง ณ สำนักงานสาธารณสุข จังหวัด นครพนม ในวันและเวลาราชการ

ช่องทางรับข่าวสาร

กำหนดการรับสมัคร

 • 29 ตุลาคม – 5 พฤศจิกายน 2563

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์