กรมควบคุมโรค รับสมัครเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา


กรมควบคุมโรค เปิดรับสมัครเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา สังกัด สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จ.นครสวรรค์

กำหนดการรับสมัคร

 • 30 มกราคม – 5 กุมภาพันธ์ 2563

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท
  • คุณสมบัติเฉพาะ : วุฒิการศึกษาระดับ ป.ตรี หรือเทียบเท่า ทุกสาขา

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง
 • สอบวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

 • สมัครด้วยตนเองที่ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จ.นครสวรรค์ ในวันและเวลาราชการ

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์