สำนักงานศาลปกครอง รับสมัครเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง เลขานุการประจำองค์คณะ 5 อัตรา


สำนักงานศาลปกครอง รับสมัครเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง เลขานุการประจำองค์คณะ 5 อัตรา

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • เลขานุการประจำองค์คณะ
  • จำนวน : 5 อัตรา
  • เงินเดือน : 18,000 บาท
   • ค่าครองชีพ : 4,000 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในสาขาวิชากฎหมาย รัฐศาสตร์ หรือรัฐประศาสนศาสตร์

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง

วิธีการสมัคร

 • สมัครผ่านทางอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ สำนักงานศาลปกครอง ตลอด 24 ชั่วโมง

ช่องทางรับข่าวสาร

กำหนดการรับสมัคร

 • 1 – 15 พฤศจิกายน 2563

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์