สำนักงานเลขานุการกรม รับสมัครเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักบัญชี 1 อัตรา


สำนักงานเลขานุการกรม รับสมัครเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักบัญชี 1 อัตรา

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • นักบัญชี
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • ค่าจ้าง : 15,000 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในสาขาวิชาบัญชีเท่านั้น

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไป
 • สอบวัดความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง

วิธีการสมัคร

 • สมัครด้วยตนเอง ณ สำนักงานเลขานุการกรม ในวันและเวลาราชการ

ช่องทางรับข่าวสาร

กำหนดการรับสมัคร

 • 21 – 30 ตุลาคม 2563

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์