สำนักงานสภาการแพทย์แผนไทย รับสมัครเป็นเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงาน 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา


สำนักงานสภาการแพทย์แผนไทย รับสมัครเป็นเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงาน 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • วิชาการ
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในสาขาวิชาการแพทย์แผนไทย หรือแผนไทยประยุกต์
  • ค่าตอบแทน : 15,000 บาท
 • ธุรการ
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในทุกสาขาวิชา
  • ค่าตอบแทน : 15,000 บาท

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไป
 • สอบวัดความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง

วิธีการสมัคร

 • สมัครด้วยตนเอง ณ สำนักงานสภาการแพทย์แผนไทย กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข จังหวัด นนทบุรี ในวันและเวลาราชการ

ช่องทางรับข่าวสาร

กำหนดการรับสมัคร

 • 22 ตุลาคม – 16 พฤศจิกายน 2563

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์