ธ.เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานธนาคาร ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงานด้านคอมพิวเตอร์ 20 อัตรา


ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) เปิดรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อเป็นพนักงานประจำธนาคาร ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงานด้านคอมพิวเตอร์ ระดับ 4 จำนวน 20 อัตรา

พนักงานปฏิบัติงานด้านคอมพิวเตอร์ ระดับ 4

  • จำนวน : 20 อัตรา
  • เงินเดือน : 15,000 บาท
  • วุฒิ : ป.ตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์/วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์/ศาสตร์คอมพิวเตอร์/วิศวกรรมศาสตร์คอมพิวเตอร์/วิศวกรรมซอฟต์แวร์ ระบบสารสนเทศ ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ/เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร/เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์/การจัดการสารสนเทศ/วิทยาการสารสนเทศคอมพิวเตอร์/การพัฒนา Software/ วิศวกรรมเครือข่ายสื่อสาร/วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และเครือข่ายโทรคมนาคม/วิศวกรรมโทรคมนาคม/วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์/เทคนิควิศวกรรมคอมพิวเตอร์/เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์-อุตสาหกรรม
    • มีผลทดสอบการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก)

กระบวนการคัดเลือก

  • สอบข้อเขียน
  • สอบสัมภาษณ์

วิธีการสมัคร

ช่องทางรับข่าวสาร

กำหนดการรับสมัคร

  • 29 ตุลาคม – 10 พฤศจิกายน 2563

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์