กรมเจ้าท่า รับสมัครบรรจุเป็นข้าราชการ 8 ตำแหน่ง 13 อัตรา


กรมเจ้าท่า เปิดรับสมัครบุคคลสอบบรรจุเป็นข้าราชการ ตำแหน่งนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน,นายช่างขุดลอกปฏิบัติงาน,นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน,นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ,นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ,นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ,นิติกรปฏิบัติการ,นักวิชาการขนส่งปฏิบัติการ (ด้านการควบคุมการจราจรทางน้ำ) จำนวน 13 อัตรา

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน 2 อัตรา
  • วุฒิ : ปวส. สาขาเครื่องกล/เทคนิคการผลิต/เทคนิคโลหะ/เขียนแบบเครื่องกล/ช่างกลการเกษตร
 • นายช่างขุดลอกปฏิบัติงาน 2 อัตรา
  • วุฒิ : ปวส. สาขาเครื่องกล/เทคนิคการผลิต/เขียนแบบเครื่องกล
 • นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน 2 อัตรา
  • วุฒิ : ปวส. สาขาไฟฟ้ากำลัง/อิเล็กทรอนิกส์/เทคโนโลยีโทรคมนาคม/เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
 • นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 1 อัตรา
  • วุฒิ : ป.ตรี ทุกสาขา
 • นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ 1 อัตรา
  • วุฒิ : ป.ตรี ทุกสาขา
 • นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ 1 อัตรา
  • วุฒิ : ป.โท ทุกสาขา
 • นิติกรปฏิบัติการ 1 อัตรา
  • วุฒิ : ป.ตรี สาขานิติศาสตร์
 • นักวิชาการขนส่งปฏิบัติการ (ด้านการควบคุมการจราจรทางน้ำ) 1 อัตรา
  • วุฒิ : ป.ตรี ทุกสาขา

เงินเดือน

 • วุฒิ ปวส.: 11,500 – 12,650 บาท
 • วุฒิ ป.ตรี: 15,000 – 16,500 บาท
 • วุฒิ ป.โท: 17,500 – 19,250 บาท

กระบวนการคัดเลือก

 • มีผลทดสอบการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก)
 • สอบวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง
 • สอบวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง

วิธีการสมัคร

 • ยื่นเอกสารการสมัครได้ที่ : เว็บไซต์กรมเจ้าท่า

ช่องทางรับข่าวสาร

กำหนดการรับสมัคร

 • 4 – 26 พฤศจิกายน 2563

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์