กระทรวงสาธารณสุข รับสมัครเลือกสรรเป็นพนักงานทั่วไป 6 ตำแหน่ง 7 อัตรา


กระทรวงสาธารณสุข รับสมัครเลือกสรรเป็นพนักงานทั่วไป 6 ตำแหน่ง 7 อัตรา

กำหนดการรับสมัคร

 • 29 มกราคม – 7 กุมภาพันธ์ 2563

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • นักฟิสิกส์การแพทย์
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • อัตราค่าจ้าง : 19,680 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ทางฟิสิกส์ หรือทางฟิสิกส์การแพทย์
 • เภสัชกร
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • อัตราค่าจ้าง
   • 16,920 บาท ( หลักสูตร 5 ปี )
   • 19,680 บาท ( หลักสูตร 6 ปี )
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในสาขาวิชาเภสัชศาสตร์
 • วิศวกร
  • จำนว : 1 อัตรา
  • อัตราค่าจ้าง : 13,300 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
 • นักทรัพยากรบุคคล
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • อัตราค่าจ้าง : 13,300 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ
 • เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
  • จำนวน : 2 อัตรา
  • อัตราค่าจ้าง : 8,300 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปวช. ในสาขาวิชาทางพณิชยกรรม
 • เจ้าพนักงานพัสดุ
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • อัตราค่าจ้าง : 8,300 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปวช. ในสาขาวิชาทางพณิชยกรรม

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบวัดความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง
 • สอบวัดความเหมาะสมเฉพาะตำแหน่ง

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

 • สมัครด้วยตนเอง ณ อาคารอำนวยการผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุฉุกเฉิน โรงพยาบาลนครพิงค์

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์