กรมการแพทย์ รับสมัครเลือกสรรเป็นพนักงาน ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา


กรมการแพทย์ รับสมัครเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา

กำหนดการรับสมัคร

 • 27 มกราคม – 14 กุมภาพันธ์ 2563

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • นักวิชาการคอมพิวเตอร์
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • อัตราค่าจ้าง : 15,960 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบวัดความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง

คุณสมบัติ

 • มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในการทำงาน

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

 • สมัครด้วยตนเอง ณ สถาบันทันตกรรม กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์