กรมปศุสัตว์ รับสมัครเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล 1 อัตรา


กรมปศุสัตว์ รับสมัครเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล 1 อัตรา

กำหนดการรับสมัคร

  • 5 – 12 กุมภาพันธ์ 2563

ตำแหน่งที่เปิดรับ

  • นักทรัพยากรบุคคล
    • จำนวน : 1 อัตรา
    • อัตราค่าตอบแทน : 18,000 บาท
    • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในสาขาวิชาสังคมศาสตร์

กระบวนการคัดเลือก

  • สอบวัดความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

  • สมัครด้วยตนเอง ณ กองการเจ้าหน้าที่ กรมปศุสัตว์

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์