กองพลทหารม้าที่ 2 รับสมัครเข้ารับราชการ 4 ตำแหน่ง 10 อัตรา


กองพลทหารม้าที่ 2 รับสมัครเข้ารับราชการ 4 ตำแหน่ง 10 อัตรา

กำหนดการรับสมัคร

 • 27 มกราคม – 17 กุมภาพันธ์ 2563

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • พลขับรถ
  • จำนวน : 6 อัตรา
  • วุฒิการศึกษา : มัธยมศึกษาตอนต้น
 • เสมียนกองร้อย
  • จำนวน : 2 อัตรา
  • วุฒิการศึกษา : มัธยมศึกษาตอนต้น
 • เสมียน
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • วุฒิการศึกษา : มัธยมศึกษาตอนต้น
 • ช่างยานยนต์ล้อ
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • วุฒิการศึกษา : ปวช. ในสาขาวิชาช่างยนต์

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบวัดความรู้ความสามารถ
 • สอบสัมภาษณ์

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

 • สมัครด้วยตนเอง ณ กองบัญชาการกองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์ฯ

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์