กองพลทหารม้าที่ 2 รับสมัครเข้ารับราชการ 4 ตำแหน่ง 10 อัตรา

กองพลทหารม้าที่ 2 รับสมัครเข้ารับราชการ 4 ตำแหน่ง 10 อัตรา

[นำข่าวไปติดเว็บไซต์ เพื่อรับข่าวสารที่รวดเร็วขึ้น]

กำหนดการรับสมัคร

  • 27 มกราคม – 17 กุมภาพันธ์ 2563

ตำแหน่งที่เปิดรับ

  • พลขับรถ
    • จำนวน : 6 อัตรา
    • วุฒิการศึกษา : มัธยมศึกษาตอนต้น
  • เสมียนกองร้อย
    • จำนวน : 2 อัตรา
    • วุฒิการศึกษา : มัธยมศึกษาตอนต้น
  • เสมียน
    • จำนวน : 1 อัตรา
    • วุฒิการศึกษา : มัธยมศึกษาตอนต้น
  • ช่างยานยนต์ล้อ
    • จำนวน : 1 อัตรา
    • วุฒิการศึกษา : ปวช. ในสาขาวิชาช่างยนต์

กระบวนการคัดเลือก

  • สอบวัดความรู้ความสามารถ
  • สอบสัมภาษณ์

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

  • สมัครด้วยตนเอง ณ กองบัญชาการกองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์ฯ

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์