กรมศิลปากร รับสมัครคัดเลือกเข้ารับราชการ 13 ตำแหน่ง 14 อัตรา


กรมศิลปากร รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ 13 ตำแหน่ง 14 อัตรา

กำหนดการรับสมัคร

 • 11 – 27 กุมภาพันธ์ 2563

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • ช่างอาภรณ์ปฏิบัติงาน
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • วุฒิการศึกษา : ปวช. ปวส. หรือปวท. ในทุกสาขาวิชา
  • อัตราเงินเดือน : 9,400 – 10,340 บาท
 • นายช่างภาพปฏิบัติงาน
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • วุฒิการศึกษา : ปวช. ปวส. หรือปวท. ในทุกสาขาวิชา
  • อัตราเงินเดือน : 9,400 – 10,340 บาท
 • นายช่างศิลปกรรมปฏิบัติงาน ( ด้านอนุรักษ์โบราณสถาน )
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • วุฒิการศึกษา : ปวช. ปวส. หรือปวท. ในทุกสาขาวิชา
  • อัตราเงินเดือน : 11,500 – 12,650 บาท
 • นายช่างศิลปกรรมปฏิบัติงาน ( ด้านอนุรักษ์จิตรกรรมและประติมากรรม )
  • จำนวน : 2 อัตรา
  • วุฒิการศึกษา : ปวช. ปวส. หรือปวท. ในทุกสาขาวิชา
  • อัตราเงินเดือน : 11,500 – 12,650 บาท
 • นายช่างศิลปกรรมปฏิบัติงาน ( ด้านจิตรกรรม )
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • วุฒิการศึกษา : ปวช. ปวส. หรือปวท. ในทุกสาขาวิชา
  • อัตราเงินเดือน : 11,500 – 12,650 บาท
 • นาฏศิลปินปฏิบัติงาน ( ละคร – พระ )
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • วุฒิการศึกษา : ปวช. ปวส. หรือปวท. ในทุกสาขาวิชา
  • อัตราเงินเดือน : 15,000 – 16,500 บาท
 • นาฏศิลปินปฏิบัติงาน ( โขน – ลิง )
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • วุฒิการศึกษา : ปวช. ปวส. หรือปวท. ในทุกสาขาวิชา
  • อัตราเงินเดือน : 15,000 – 16,500 บาท
 • นาฏศิลปินปฏิบัติงาน ( ละคร – นาง )
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • วุฒิการศึกษา : ปวช. ปวส. หรือปวท. ในทุกสาขาวิชา
  • อัตราเงินเดือน : 15,000 – 16,500 บาท
 • ดุริยางคศิลปินปฏิบัติงาน ( จะเข้ ) ( หญิง )
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • วุฒิการศึกษา : ปวช. ปวส. หรือปวท. ในทุกสาขาวิชา
  • อัตราเงินเดือน : 15,000 – 16,500 บาท
 • ดุริยางคศิลปินปฏิบัติงาน ( กีต้าร์ )
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • วุฒิการศึกษา : ปวช. ปวส. หรือปวท. ในทุกสาขาวิชา
  • อัตราเงินเดือน : 15,000 – 16,500 บาท
 • ดุริยางคศิลปินปฏิบัติงาน ( ไวโอลิน )
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • วุฒิการศึกษา : ปวช. ปวส. หรือปวท. ในทุกสาขาวิชา
  • อัตราเงินเดือน : 15,000 – 16,500 บาท
 • ภูมิสถาปนิกปฏิบัติการ
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • วุฒิการศึกษา
   • ปริญญาตรี หลักสูตรไม่น้อยกว่า 5 ปี
    • อัตราเงินเดือน : 15,800 – 17,380 บาท
   • ปริญญาตรี หลักสูตรไม่น้อยกว่า 4 ปี
    • อัตราเงินเดือน : 15,000 – 16,500 บาท
 • นักอักษรศาสตร์ปฏิบัติการ ( ด้านการแปลและเรียบเรียง )
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
  • อัตราเงินเดือน : 17,500 – 19,250 บาท

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบวัดความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง
 • สอบวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง

คุณสมบัติ

 • ทุกตำแหน่งจะต้องมีผลคะแนนสอบ TOEFL 400 คะแนนขึ้นไป

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

 • สมัครผ่านทางอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์กรมศิลปากร ตลอด 24 ชั่วโมง

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์