ธนาคารแห่งประเทศไทย รับสมัครเป็นพนักงาน ตำแหน่ง หัวหน้าชุดปฏิบัติการ ฝ่ายรักษาความปลอดภัย


ธนาคารแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจ ตำแหน่ง หัวหน้าชุดปฏิบัติการ ฝ่ายรักษาความปลอดภัย

กำหนดการรับสมัคร

 • วันนี้ – 7 กุมภาพันธ์ 2563

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • หัวหน้าชุดปฏิบัติการ ฝ่ายรักษาความปลอดภัย
  • อัตราเงินเดือน : 37,200 – 39,570 บาท
  • คุณสมบัติเฉพาะ :
   • เคยเป็นทหาร หรือ ตำรวจ ชั้นสัญญาบัตร
   • มีประสบการณ์ด้านการปกครองบังคับบัญชา หรือวางแผนกลยุทธ์ ไม่น้อยกว่า 6 ปี
   • วุฒิการศึกษาระดับ ป.ตรี ทุกสาขา

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบข้อเขียนเฉพาะตำแหน่ง
 • สอบสัมภาษณ์

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

 • สมัครผ่านทางออนไลน์ ตลอด 24 ชม.

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์