สหกรณ์ออมทรัพย์กรมราชทัณฑ์ รับสมัครเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา


สหกรณ์ออมทรัพย์กรมราชทัณฑ์ เปิดรับสมัครเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์กรมราชทัณฑ์ 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา

กำหนดการรับสมัคร

 • 29 มกราคม – 20 กุมภาพันธ์ 2563

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • นิติกร
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • อัตราเงินเดือน : 16,200 บาท
  • คุณสมบัติเฉพาะ : วุฒิการศึกษาระดับ ป.ตรี สาขานิติศาสตร์
 • เจ้าหน้าที่ทั่วไป
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • อัตราเงินเดือน : 15,570 บาท
  • คุณสมบัติเฉพาะ : วุฒิการศึกษาระดับ ป.ตรี สาขาบัญชี ,การจัดการ ,การตลาด

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบข้อเขียน
 • สอบปฏิบัติ
 • สอบสัมภาษณ์

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

 • สมัครด้วยตนเองที่ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์กรมราชทัณฑ์ จำกัด ในวันและเวลาราชการ
 • สมัครทางไปรษณีย์

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์