ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก รับสมัครเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ 1 อัตรา


ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ 1 อัตรา

[นำข่าวไปติดเว็บไซต์ เพื่อรับข่าวสารที่รวดเร็วขึ้น]

กำหนดการรับสมัคร

 • 14 กุมภาพันธ์ – 18 มีนาคม 2563

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • นักรังสีการแพทย์
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • ค่าตอบแทน : 19,500 บาท
  • ปฏิบัติงานที่ : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ทางรังสีเทคนิค หรือทางฟิสิกส์การแพทย์ หรือวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทางชีวภาพ
   • และ ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ สาขารังสีเทคนิค

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบสัมภาษณ์

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

 • ยื่นใบสมัครที่ งานการเจ้าหน้าที่ กลุ่มอำนวยการ ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์