จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับสมัครเลือกสรรเป็นพนักงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริการสารสนเทศ P8 2 อัตรา


จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับสมัครเลือกสรรเป็นพนักงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริการสารสนเทศ P8 2 อัตรา

[นำข่าวไปติดเว็บไซต์ เพื่อรับข่าวสารที่รวดเร็วขึ้น]

กำหนดการรับสมัคร

 • ตั้งแต่บัดนี้ – 25 กุมภาพันธ์ 2563

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • เจ้าหน้าที่บริการสารสนเทศ P8
  • จำนวน : 2 อัตรา
  • อัตราเงินเดือน : 14,700 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปวส. ในทุกสาขาวิชา

กระบวนการคัดเลือก

 • ประเมินความรู้ความสามารถทั่วไป
 • ประเมินความรู้เฉพาะตำแหน่ง
 • ประเมินความสามารถเฉพาะตำแหน่ง
 • สัมภาษณ์

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

 • สมัครผ่านทางอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์สำนักงานบริหารทรัพยากรมนุษย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์