จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับสมัครเลือกสรรเป็นพนักงาน ตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 อัตรา


จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับสมัครเลือกสรรเป็นพนักงาน ตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 อัตรา

กำหนดการรับสมัคร

 • 11 มกราคม – 11 มีนาคม 2563

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • ผู้อำนวยการฝ่ายระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • วุฒิการศึกษา : ปริญาตรี หรือปริญญาโท ในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ

กระบวนการคัดเลือก

 • ประเมินความรู้ความสามารถทั้วไป
 • ประเมินความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง
 • สัมภาษณ์

คุณสมบัติ

 • มีผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ TOEIC, TOEFL, IELTS, CU-TEP, CU-TEST อย่างใดอย่างหนึ่ง

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

 • สมัครผ่านทางอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์สำนักงานบริหารทรัพยากรมนุษย์

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์