สถาบันวิทยาลัยชุมชน รับสมัครบรรจุเป็นข้าราชการ ตำแหน่่ง ครูผู้ช่วย 48 อัตรา


สถาบันวิทยาลัยชุมชน เปิดรับสมัครบุคคลบรรจุเป็นข้าราชการ ตำแหน่่ง ครูผู้ช่วย จำนวน 48 อัตรา

กำหนดการรับสมัคร

 • 14 – 27 กุมภาพันธ์ 2563

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • ครูผู้ช่วย
  • จำนวน : 48 อัตรา
  • อัตราเงินเดือน : 17,690 บาท
  • คุณสมบัติเฉพาะ : วุฒิการศึกษาระดับ ป.โท สาขาปฐมวัย ,วิทยาการ / วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ,วิจัย/สถิติ ,บัญชี ,การตลาด ,การท่องเที่ยว/โรงแรม ,โลจิสติกส์ ,นิเทศศาสตร์ ,ภาษาอังกฤษ ,แพทย์แผนไทย ,สาธารณสุข / อาชีวอนามัย ,วิทยาศาสตร์สุขภาพ ,วิทยาศาสตร์การอาหาร ,อาหารและโภชนาการ ,เกษตรศาสตร์ ,หลักสูตรและการสอน ,รัฐศาสตร์ ,การพัฒนาชุมชน

ปฏิบัติงานที่

 • : ติดตามรายละเอียดที่เอกสารเพิ่มเติม

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.)
 • สอบวัดความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.)
 • สอบวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.)

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

 • สมัครผ่านทางออนไลน์ ตลอด 24 ชม.

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์