สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 รับสมัครเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 10 ตำแหน่ง 23 อัตรา


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 10 ตำแหน่ง 23 อัตรา

กำหนดการรับสมัคร

 • 13 – 19 กุมภาพันธ์ 2563

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • นักวิชาการพัสดุ
  • ค่าตอบแทน : 18,000 บาท
  • ปฏิบัติงานที่ : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ทุกสาขา
   • มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เกี่ยวกับงานที่ปฏิบัติได้เป็นอย่างดี
 • นักทรัพยากรบุคคล
  • ค่าตอบแทน : 18,000 บาท
  • ปฏิบัติงานที่ : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ทุกสาขา
   • มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เกี่ยวกับงานที่ปฏิบัติได้เป็นอย่างดี
 • นักวิชาการศึกษา
  • ค่าตอบแทน : 18,000 บาท
  • ปฏิบัติงานที่ : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ทุกสาขา
   • มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เกี่ยวกับงานที่ปฏิบัติได้เป็นอย่างดี
 • นิติกร
  • ค่าตอบแทน : 18,000 บาท
  • ปฏิบัติงานที่ : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์
   • มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวกับงานที่ปฏิบัติได้
   • มีประสบการณ์ปฏิบัติงานด้านกฎหมายมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
 • นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
  • ค่าตอบแทน : 18,000 บาท
  • ปฏิบัติงานที่ : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ทุกสาขา
   • มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เกี่ยวกับงานที่ปฏิบัติได้เป็นอย่างดี
 • ช่างครุภัณฑ์
  • ค่าตอบแทน : 10,430 – 13,800 บาท
  • ปฏิบัติงานที่ :
   • โรงเรียนทวีธาภิเศก จำนวน 1 อัตรา
   • โรงเรียนวัดรางบัว จำนวน 1 อัตรา
  • วุฒิการศึกษา : ม.ต้น หรือม.ปลาย หรือปวช. หรือปวส. ทุกสาขา
 • ช่างไม้
  • ค่าตอบแทน : 10,430 – 13,800 บาท
  • ปฏิบัติงานที่ : โรงเรียนศรีอยุธยาในพระอุปถัมภ์
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • วุฒิการศึกษา : ม.ต้น หรือม.ปลาย หรือปวช. หรือปวส. ทุกสาขา
 • ผู้ดูแลหมวดสถานที่
  • ค่าตอบแทน : 10,430 – 13,800 บาท
  • ปฏิบัติงานที่
   • โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย จำนวน 1 อัตรา
   • โรงเรียนสตรีวัดระฆัง จำนวน 1 อัตรา
   • โรงเรียนศึกษานารี จำนวน 1 อัตรา
   • โรงเรียนโพธิสารพิทยากร จำนวน 1 อัตรา
   • โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน จำนวน 1 อัตรา
   • โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคมม จำนวน 1 อัตรา
   • โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม จำนวน1 อัตรา
   • โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ จำนวน 1 อัตรา
   • โรงเรียนพิทยาลงกรณ์พิทยาคม จำนวน 1 อัตรา
   • โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ จำนวน 1 อัตรา
   • โรงเรียนไชยฉิมพลีวิทยาคม จำนวน 1 อัตรา
   • โรงเรียนมักกะสันพิทยา จำนวน 1 อัตรา
   • โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล จำนวน 1 อัตรา
  • วุฒิการศึกษา : ม.ต้น หรือม.ปลาย หรือปวช. หรือปวส. ทุกสาขา
 • พนักงานการเงินและบัญชี
  • ค่าตอบแทน : 10,430 – 13,800 บาท
  • ปฏิบัติงานที่ : โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • วุฒิการศึกษา : ปวส. หรือเทียบเท่า ในสาขาการเงิน การบัญชี การตลาด การบริหาร การตลาด บริหารธุรกิจ พณิชยการ
 • พนักงานพิมพ์
  • ค่าตอบแทน : 10,430 – 13,800 บาท
  • ปฏิบัติงานที่ : โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • วุฒิการศึกษา : ม.ต้น หรือม.ปลาย หรือปวช. หรือปวส. ทุกสาขา

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบข้อเขียน และ/หรือ ประเมินผลงานและศักยภาพ
 • สอบสัมภาษณ์

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

 • ยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 อาคารหอประชุมพญาไท กรุงเทพมหานคร

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์