วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา รับสมัครเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานบริการ 1 อัตรา


วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา รับสมัครเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานบริการ 1 อัตรา

กำหนดการรับสมัคร

 • 11 – 17 กุมภาพันธ์ 2563

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • พนักงานบริการ ( ด้านบริหารงานทั่วไป )
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • อัตราค่าตอบแทน : 13,800 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปวส. ในทุกสาขาวิชา

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไป
 • สอบวัดความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

 • สมัครด้วยตนเอง ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา ในวันและเวลาราชการ

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์