กรมศุลกากร รับสมัครคัดเลือกเป็นพนักงาน 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา


กรมศุลกากร รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงาน 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา

กำหนดการรับสมัคร

 • 17 – 26 กุมภาพันธ์ 2563

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • นักวิเทศสัมพันธ์
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • อัตราค่าจ้าง : 15,000 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในสาขาวิชาทางภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศ
 • เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • อัตราค่าจ้าง : 11,500 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปวส. ในสาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง อิเล็กทรอนิกส์ การโฆษณาและประชาสัมพันธ์ วิจิตรศิลป์ การออกแบบ เทคโนโลยีระบบเสียง เทคโนโลยีถ่ายภาพและวิดีทัศน์ เทคโนโลยีศิลปกรรมหรือสาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไป
 • สอบวัดความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

 • สมัครด้วยตนเอง ณ กองบริหารทรัพยากรบุคคล กรมศุลกากร เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร ในวันและเวลาราชการ

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์